Giỏ hàng

Da Lab

Nhóm nhạc RAP nổi tiếng

Chúng tôi luôn yêu cầu trang phục phải được làm với chất lượng tốt nhất để thoải mái biểu diễn và tiếp xúc với hàng nghìn khán giả, tiếp đó sẽ tới vấn đề thẩm mỹ. Nhưng với Startee, hai tiêu chí đó đều khiến chúng tôi hài lòng. Chắc chắn, thương hiệu Obsolate by Da LAB sẽ kết hợp lâu dài với Startee.

(+84) 911 850 850